Web aplikacije

Razvijamo rješenja za jedinice lokalne samouprave, za upravljanje imovinom
i pregled prostornih podataka, bez uporabe tehnologija trećih strana

BIG

Grada jedinstven je informacijski sustav u Hrvatskoj koji omogućava evidenciju, analize te prikaz imovine jedinica lokalne uprave na geodetskim podlogama. Sustav omogućuje vođenje matičnih podataka te podataka o korištenju, troškovima i prihodima za svaku jedinicu imovine te potpuno korisnički definirano izvještavanje te izvođenje analiza.

Na taj način javna uprava raspolaže u svakom trenutku točnom informacijom o imovini kojom raspolaže, te može upravljati i usmjeravati svoje resurse kako bi stvarala nove vrijednosti i bila što učinkovitija.

BIG jer web aplikacija razvijena u PHP-u. Kao baze koriste se MySQL i Oracle. Potpuno je platformski neovisan.

Zbog optimizacije, robusnosti i performansi korištena je AJAX tehnologija. Izvještaji se generiraju u PDF i Excel formatu I time su neovisni o platformi i softveru. Moguće ih je stoga koristiti za distribuciju u digitalnom obliku, prezentacije ili objavljivanje na internet stranicama.

Sustav je razvijen na temelju modela upravljanja imovinom koje je izrađen u sklopu projekta reforme lokalne samouprave pod vodstvom Urban Institute, u suradnji s lokalnim samoupravama u Hrvatskoj i služi kao osnova za djelotvornu i učinkovitu primjenu novih tehnika upravljanja istom. Ovaj model uvodi novi sustavni pristup povećanju učinkovite uporabe imovine koja je u vlasništvu ili na raspolaganju lokalnih samouprava.

 • Vođenje podataka o imovini, aktivnim i isteklim Ugovorima
 • Vođenje podataka o redovnim i izvanrednim troškovima na imovini
 • Unos osnovnih i pomoćnih prostora
 • Pregled povijesnih podataka
 • Administracija korisnika aplikacije i šifarnika
 • Detaljna statistika u tabličnom i grafičkom prikazu (prema klasifikaciji, skupini imovine, vrsti imovine, statusu prostora, zoni, stanju imovine i komunalnoj infrastrukturi)
 • Moguć upload fotografija i dokumenata (ugovori, nacrti, …) za svaku jedinicu imovine
 • Filtriranje podataka prema raznovrsnim kriterijima
 • Pretraživanje podataka prema raznovrsnim kriterijima
 • Generator izvještaja u kojem korisnik sam bira sadržaj izvještaja (PDF i Excel format)
 • Generiranje predefiniranih izvještaja u PDF i Excel formatu prema kriterijima koje zadaje korisnik (izvještaji o imovini, ugovorima, liste prema namjeni prostora, …)
 • Automatsko generiranje izvještaja o praznim prostorima ili stanovima te isteku Ugovora
 • Signaliziranje aplikacije blizine isteka Ugovora o zakupu poslovnih prostora ili najmu stanova.

Meritum BIG rješenje direktno je povezano s Meritum GIS rješenjem i na taj način omogućuje još učinkovitije i transparentnije upravljanje imovinom JLS.

više o BIG-u

GIS

Meritum Soft d.o.o. je 2008. godine krenuo u razvoj i izgradnju GIS sustava koji je namijenjen djelatnicima gradske uprave kao krajnjim korisnicima u svrhu uvida, dohvata, analize i održavanja aktualnih podataka o prostoru i planovima uređenja prostora. Radi se o samostalnom sustavu koji koristi postojeću platformu, te komunicira s već razvijenim sustavima ostalih upravnih odjela grada.

Sustav je dostupan i kao javni servis za građane bez funkcionalnosti povezivanja s podacima imovine grada.

Sustav se bazira na najmodernijoj GIS tehnologiji s bazom podataka koja će se izgrađivati prikupljanjem i obradom vlastitih podataka, vanjskih službenih podataka (DGU, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva,…), posebno pripremljenih postojećih vanjskih podataka (digitalni ortofoto, HOK, katastarski plan, topografska karta), te podataka komunalnih poduzeća vezanih uz njihovu infrastrukturu.

Održavanje i nadopunjavanje sustava kao i svaka definirana razmjena podataka obavljat će se u najvećoj mjeri primjenom principa interoperabilnosti putem odgovarajućih servisa.

Primarni cilj sustava bio je omogućiti relevantni geodetsko tehnički i opisni prikaz područja grada iz kojeg se može saznati aktualno stanje u prostoru. Jednako tako sustav omogućuje prikaz i analizu dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru.

Rješenje je web aplikacija, a kao baze za prostorne podatke koriste se Oracle SDO i MySQL Spatial.

Vrlo važno je naglasiti da je ovaj kao i svi ostali naši proizvodi potpuno licenčno neovisan i ekskluzivan proizvod naše tvrtke.

Sam alat kao web aplikacija ima riješenu većinu funkcionalnosti sličnih alata za grafičku (kako vektorsku tako i rastersku) manipulaciju sadržajima. Prilikom izrade sustava naročita pažnja usmjerena je na logičnost, jednostavnost i općeprihvaćene radnje (“standarde”) različitih produkata s tržišta, te su u ovom proizvodu sjedinjeni u jedno.

Meritum GIS paleta proizvoda obuhvaća niz funkcionalnosti:

 • Uvoz vektorskog sadržaja standardnih dxf i shp datoteka
 • Uređivanje i manipulacija uvezenih datoteka u obliku tema i slojeva
 • Spremanje uređenih tema u bazu podataka kao predefinirane i korisniku nepromjenjive teme (read only)
 • Preuređivanje i kombiniranje sadržaja predefiniranih tema
 • Upravljanje računima korisnika i grupiranje korisnika sustava, te upravljanje dozvolama grupa, pojedinačnih računa i korisničkih tema
 • Crtanje jednostavnih grafičkih elemenata (točke, tekst, linije, poligoni) u korisnički definirane slojeve i upravljanje dozvolama korištenja tih elemenata
 • Postavljanje prostornih upita kombiniranjem geometrija prikazanog sadržaja
 • Mjerenja duljina i površina geometrija
 • Osnovne informacije o odabranoj geometriji (vrsta, tematski sloj, duljina, površina)
 • Interoperabilnost prema javnim servisima državne uprave (e-izvadak, www.katastar.hr)
 • Pretraživanje točkastih (tekstualnih) geometrija, npr. broj katastarske čestice ili adrese kućnog broja.
više o GIS-u

Kontaktirajte nas