Opće informacije

Detalji o tvrtki i kontakt informacije o Meritum Soft d.o.o.
Naziv Tvrtke:
Djelatnost:
Godina osnivanja:
Vrsta vlasništva:
Adresa tvrtke:

Telefon:
Telefaks:
E-mail:
Web adresa:
Meritum Soft d.o.o.
Računalno programiranje (6201)
2007.
Privatno
Optujska 45
42000 Varaždin
Hrvatska
+385(0)42 214 100
+385(0)42 214 111
info@meritumsoft.hr
https://www.meritumsoft.hr/
http://www.meritumsoft.com/
Matični broj tvrtke (MB):
Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj (OIB):
02306930
70081254, Trgovački sud u Varaždinu
28929796880
Temeljni kapital:

200.000,00 kn / Iznos uplaćen u cijelosti
Uprava/direktor:
E-mail:
Krunoslav Till
krunoslav.till@meritumsoft.hr

Naziv Tvrtke: Meritum Soft d.o.o.
Djelatnost: Računalno programiranje (6201)
Godina osnivanja: 2007.
Vrsta vlasništva: Privatno

Adresa tvrtke:
Optujska 45
42000 Varaždin
Hrvatska

Telefon: +385(0)42 214 100
Telefaks: +385(0)42 214 111
E-mail: info@meritumsoft.hr
Web adresa:
https://www.meritumsoft.hr/
http://www.meritumsoft.com/

Matični broj tvrtke (MB): 02306930
Matični broj subjekta (MBS): 70081254, Trgovački sud u Varaždinu
Osobni identifikacijski broj (OIB): 28929796880
Temeljni kapital: 200.000,00 kn / Iznos uplaćen u cijelosti

Broj računa:
HR1725000091101545528 / Addiko Bank d.d.
HR0524020061101062555 / Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Uprava/direktor: Krunoslav Till

E-mail: krunoslav.till@meritumsoft.hr

Matični broj tvrtke (MB): 02306930
Matični broj subjekta (MBS): 70081254, Trgovački sud u Varaždinu
Osobni identifikacijski broj (OIB): 28929796880
Temeljni kapital: 200.000,00 kn / Iznos uplaćen u cijelosti

Broj računa: HR1725000091101545528 / Addiko Bank d.d.

Uprava/direktor: Krunoslav Till

E-mail: krunoslav.till@meritumsoft.hr

Kontaktirajte nas