Kontakt podaci

 • Meritum Soft d.o.o.
 • Frana Supila 7A
 • 42000 Varaždin
 • Hrvatska
 •  
 • Telefon:+385(0)42 214 100
 • Fax:+385(0)42 214 111
 • E-mail:info@meritumsoft.hr

Najnoviji proizvodi

Meritum GIS Logo
 • Meritum GIS
 • Bez dodatnih troškova i licenci.
 • Web preglednik GIS podataka bez instalacije dodatnih komponenti.
 • Pregled i upravljanje podacima u prostoru.
 • Napredne prostorne analize.
 • Desktop Win32 verzija za održavanje aktualnih podataka o prostoru.
 • Poveziv s javnim servisima državne uprave.
 • Podržane baze: Oracle (SDO) i MySQL.
BIG Baza imovine grada logo
 • BIG Baza imovine gradas
 • Evidencija, analiza i prikaz gradske imovine na geodetskim podlogama.
 • Vođenje matičnih podataka, podataka o korištenju i troškovima.
 • Vođenje podataka o najmoprimcima i zakupcima.
 • Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje.
 • Administracija korisnika sa privilegijama unosa ili pregleda podataka.
 • Tablični i grafički prikaz statistika.
 • Kreiranje izvještaja u PDF formatu.

GIS header

 

Meritum Soft d.o.o. je 2008. godine krenuo u razvoj i izgradnja GIS sustava koji je namijenjen djelatnicima gradske uprave kao krajnjim korisnicima u svrhu uvida, dohvata, analize i održavanja aktualnih podataka o prostoru i planovima uređenja prostora. Radi se o samostalnom sustavu koji koristi postojeću platformu te komunicira s već razvijenim sustavima ostalih upravnih odjela grada.


Sustav se bazira na najmodernijoj GIS tehnologiji s bazom podataka koja će se izgrađivati prikupljanjem i obradom vlastitih podataka, vanjskih službenih podataka (DGU, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva, ...), posebno pripremljenih postojećih vanjskih podataka (digitalni ortofoto, HOK, katastarski plan, topografska karta), te podataka komunalnih poduzeća vezanih uz njihovu infrastrukturu.

 

Održavanje i nadopunjavanje sustava kao i svaka definirana razmjena podataka obavljat će se u najvećoj mjeri primjenom principa interoperabilnosti putem odgovarajućih servisa.

 

Primarni cilj sustava bio je omogućiti relevantni geodetsko tehnički i opisni prikaz područja grada iz kojeg se može saznati aktualno stanje u prostoru. Jednako tako sustav omogućuje prikaz i analizu dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru.

 

Rješenje je Win32 desktop, a kao baza za prostorne podatke koristi se Oracle SDO.

 

Vrlo važno je naglasiti da je ovaj kao i svi ostali naši proizvodi potpuno licenčno neovisan i ekskluzivan proizvod naše tvrtke.

 

Sam alat kao desktop aplikacija ima rješenu većinu funkcionalnosti sličnih alata za grafičku (kako vektorsku tako i rastersku) manipulaciju sadržajima. Prilikom izrade sustava naročita pažnja usmjerena je na logičnost, jednostavnost i općeprihvaćene radnje ("standarde") različitih produkata s tržišta, te su u ovom proizvodu sjedinjeni u jedno.

Meritum GIS paleta proizvoda obuhvaća niz funkcionalnosti:

   · Uvoz vektorskog sadržaja standardnih dxf i shp datoteka.
   · Uređivanje i manipulacija slojevima uveženih datoteka u obliku tema.
   · Spremanje uređenih tema u bazu podataka kao predefinirane i korisniku nepromjenjive teme (read only).
   · Preuređivanje i kombiniranje sadržaja predefiniranih tema i spremanje novonastalih sadržaja u korisničke teme.
   · Upravljanje računima korisnika i grupiranje korisnika sustava, te upravljanje dozvolama grupa, pojedinačnih računa i korisničkih tema.
   · Crtanje jednostavnih grafičkih elemenata (točke, tekst, linije, poligoni) u korisnički definirane slojeve i upravljanje dozvolama korištenja tih elemenata.
   · Postavljanje prostornih upita kombiniranjem geometrija prikazanog sadržaja.
   · Mjerenja duljina i površina geometrija.
   · Osnovne informacije o odabranoj geometriji (vrsta, tematski sloj, duljina, površina).
   · Interoperabilnost prema javnim servisima državne uprave (e-izvadak, www.katastar.hr).
   · Pretraživanje točkastih (tekstualnih) geometrija, npr. broj katastarske čestice ili adrese kućnog broja.Zahtjevi za instalaciju:
   · Server: Oracle RDBMS sa SDO opcijom ili Oracle XE (besplatno)
   · Klijent: Windows OS (x86_64)