Kontakt podaci

 • Meritum Soft d.o.o.
 • Frana Supila 7A
 • 42000 Varaždin
 • Hrvatska
 •  
 • Telefon:+385(0)42 214 100
 • Fax:+385(0)42 214 111
 • E-mail:info@meritumsoft.hr

Najnoviji proizvodi

Meritum GIS Logo
 • Meritum GIS
 • Bez dodatnih troškova i licenci.
 • Web preglednik GIS podataka bez instalacije dodatnih komponenti.
 • Pregled i upravljanje podacima u prostoru.
 • Napredne prostorne analize.
 • Desktop Win32 verzija za održavanje aktualnih podataka o prostoru.
 • Poveziv s javnim servisima državne uprave.
 • Podržane baze: Oracle (SDO) i MySQL.
BIG Baza imovine grada logo
 • BIG Baza imovine gradas
 • Evidencija, analiza i prikaz gradske imovine na geodetskim podlogama.
 • Vođenje matičnih podataka, podataka o korištenju i troškovima.
 • Vođenje podataka o najmoprimcima i zakupcima.
 • Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje.
 • Administracija korisnika sa privilegijama unosa ili pregleda podataka.
 • Tablični i grafički prikaz statistika.
 • Kreiranje izvještaja u PDF formatu.

Baza imovine grada header

 

Baza Imovine Grada jedinstven je informacijski sustav u Hrvatskoj koji omogućava evidenciju, analize te prikaz imovine jedinica lokalne uprave na geodetskim podlogama. Sustav omogućuje vođenje matičnih podataka te podataka  o korištenju, troškovima i prihodima za svaku jedinicu imovine te potpuno korisnički definirano izvještavanje te izvođenje analiza.

 

Na taj način javna uprava raspolaže u svakom trenutku točnom informacijom o imovini kojom raspolaže te može upravljati i usmjeravati svoje resurse kako bi stvarala nove vrijednosti i bila što učinkovitija.

 

BIG jer web aplikacija razvijena u PHP-u. Kao baza koristi se Oracle. Potpuno je platformski neovisan.

 

Zbog optimizacije, robusnosti i performansi korištena je AJAX tehnologija. Izvještaji se generiraju u PDF formatu i time su neovisni o platformi i softveru. Moguće ih je stoga  koristiti za distribuciju u digitalnom obliku, prezentacije ili objavljivanje na internet stranicama.

 

Sustav je razvijen na temelju modela upravljanja imovinom koje je izrađen u sklopu projekta reforme lokalne samouprave pod vodstvom Urban Institute, u suradnji s lokalnim samoupravama u Hrvatskoj i služi kao osnova za djelotvornu i učinkovitu primjenu novih tehnika upravljanja istom. Ovaj model uvodi novi sustavni pristup povećanju učinkovite uporabe imovine koja je u vlasništvu ili na raspolaganju lokalnih samouprava.

   · Vođenje podataka o imovini, aktivnim i isteklim Ugovorima.
   · Vođenje podataka o redovnim i izvanrednim troškovima na imovini.
   · Unos osnovnih i pomoćnih prostora.
   · Pregled povijesnih podataka.
   · Administracija korisnika aplikacije i šifarnika.
   · Detaljna statistika u tabličnom i grafičkom prikazu (prema klasifikaciji, skupini imovine, vrsti imovine, statusu prostora, zoni i stanju imovine).
   · Moguć upload fotografija i dokumenata (ugovori, nacrti, ...) za svaku jedinicu imovine.
   · Filtriranje podataka prema raznovrsnim kriterijima.
   · Pretraživanje podataka prema raznovrsnim kriterijima.
   · Generator izvještaja u kojem korisnik sam bira sadržaj izvještaja (PDF format).
   · Generiranje predefiniranih izvještaja u PDF formatu prema kriterijima koje zadaje korisnik (izvještaji o imovini, ugovorima, liste prema namjeni prostora, ...).
   · Automatsko generiranje izvještaja o praznim prostorima ili stanovima te isteku Ugovora.
   · Signaliziranje aplikacije blizine isteka Ugovora o zakupu poslovnih prostora ili najmu stanova.


Od sada Meritum BIG rješenje direktno je povezano s Meritum GIS rješenjem i na taj način omogućuje još učinkovitije i transparentnije upravljanje imovinom JLS.

 

Više o povezivanju Meritum BIG i GIS rješenja