Kontakt podaci

 • Meritum Soft d.o.o.
 • Optujska 45
 • 42000 Varaždin
 • Hrvatska
 •  
 • Telefon:+385(0)42 214 100
 • Fax:+385(0)42 214 111
 • E-mail:info@meritumsoft.hr

Najnoviji proizvodi

Meritum GIS Logo
 • Meritum GIS
 • Bez dodatnih troškova i licenci.
 • Web preglednik GIS podataka bez instalacije dodatnih komponenti.
 • Pregled i upravljanje podacima u prostoru.
 • Napredne prostorne analize.
 • Desktop Win32 verzija za održavanje aktualnih podataka o prostoru.
 • Poveziv s javnim servisima državne uprave.
 • Podržane baze: Oracle (SDO) i MySQL.
BIG Baza imovine grada logo
 • BIG Baza imovine gradas
 • Evidencija, analiza i prikaz gradske imovine na geodetskim podlogama.
 • Vođenje matičnih podataka, podataka o korištenju i troškovima.
 • Vođenje podataka o najmoprimcima i zakupcima.
 • Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje.
 • Administracija korisnika sa privilegijama unosa ili pregleda podataka.
 • Tablični i grafički prikaz statistika.
 • Kreiranje izvještaja u PDF formatu.

Baza imovine grada header

 

Baza Akata Građenja (BAG) - informacijski sustav za trajno praćenje stanja u području prostornog uređenja i izrade izvješća o stanju u prostoru. Sustav je usklađen i projektiran u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09) - 2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja.

 

Aplikacija je namijenjena unosu građevina, podataka o investitorima te pripadajućih akata, a sve u svrhu vođenja evidencije izdanih akata o građenju i izradu izvješća o stanju u prostoru. Aplikacija omogućava unos spomenutih podataka, pretraživanje podataka, prikaz, izradu zadanih i proizvoljnih izvješća, ažuriranje šifarnika i korisnika sustava.

 

BAG je web aplikacija razvijena u PHP-u. Kao baza koristi se Oracle.  Zbog optimizacije, robusnosti i performansi korištena je AJAX tehnologija. Izvještaji se generiraju u PDF formatu i time su neovisni o platformi i softveru. Moguće ih je stoga  koristiti za distribuciju u digitalnom obliku, prezentacije ili objavljivanje na internet stranicama.


Zahtjevi servera za instalaciju:
   · OS: Windows, Linux, FreeBSD
   · PHP 5+ (besplatno)
   · Ion Cube Loader (besplatno)
   · Apache Web Server (besplatno)
   · Oracle XE (besplatno)
   · ImageMagick (besplatno)